درباره سیمز ، کد ها ،ترفند ها و ... صفحه اول لباس مدل مو چیت

چطور سیمز را بکشیم؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

راه های مرگ در سیمز 4

سیمز 4 مرگ راه های مردن در سیمز 4 سیمز 4 عزراییل سیمز 4


در سیمز 4 راه های مختلفی برای کشتن وجود دارد. آن ها در اثر کهولت سن ، هیجان زدگی ، برق گرفتگی ، گرسنگی ، آتش ، غرق شدن ، گیاه Cowplant ، خجالت زدگی ، خندیدن و خیلی چیز های دیگر می میرند.
کشتن سیم ها در سیمز 4 مقداری سخت تر شده است اما به این معنی نیست که نمی شود. اگر می خواهید که سریع سیم خودتان را بکشید می توانید از چیت ها استفاده کنید. برای استفاده از چیت ها اینجا کلیک کنید.
وقتی که سیمز ها می میرند به این معنی نیست که آن ها برای همیشه می روند آن ها می توانند در قالب روح برگردند و حتی عضو خانواده بشوند. حتی شما می توانید روح سیمز ها را دوباره به یک سیمز زنده تبدیل کنید.

ادامه ی مطلب

راه های مردن در سیمز 4

 رمز های سیمز 4مرگ توسط آتش در سیمز 4 مرگ سیمز 4

مرگ برق گرفتگی سیمز 4

مرگ سیمز 4 را های مرگ سیمز 4 خون آشام سیمز 4

مرگ سیمز 4 را های مرگ سیمز 4

مرگ سیمز 4 را های مرگ سیمز 4

مرگ سیمز 4 را های مرگ سیمز 4

مرگ سیمز 4 را های مرگ سیمز 4

مرگ سیمز 4 را های مرگ سیمز 4

مرگ سیمز 4 را های مرگ سیمز 4