درباره سیمز ، کد ها ،ترفند ها و ... صفحه اول لباس مدل مو چیت
related.preload[0] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzgxMzYxMjc3OS1KUEctMC5qcGc=";related.preload[1] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%DA%A9%D8%B4%D9%85-182_2.jpg";related.preload[2] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzExNzg2MjIwMC5qcGc=";related.preload[3] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C-182_1.jpg";related.preload[4] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzEwMTkyNm1pbmlwYW5rZS5qcGc=";related.preload[5] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86-The-SpongeBob-Movie-Sponge-Out-Of-Water-2015-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-182_3.jpg";related.preload[6] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzY0OTk4MWhvbGRlcm1lZ2gtMC0wLmpwZw==";related.preload[7] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-181_1.jpg";related.preload[8] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzMyNTgwODIwMC5qcGc=";related.preload[9] = "https:\/\/neptonblog.com\/thumb\/%D9%BE%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-172_70.jpg";related.preload[10] = "https:\/\/neptonblog.com\/limg.php?im=aHR0cDovL3BhdG9naGZhcnNpLm1paGFuc3RvcmUubmV0L2ltYWdlcy9tb3JlX3Byb2R1Y3RfaW1hZ2VzL2ltYWdlLzgzOTk2MG1hZ2ljbWVzaC0wLmpwZw==";

چگونه در بازی the sims mobile ازدواج کنیم

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

ازدواج در بازی سیمز موبایل

ازدواج سیمز موبایل بازی آندروید سیمز سیمز ازدواج عروسی

ازدواج در بازی سیمز موبایل به آمادگی های زیادی احتیاج دارد. در سیمز موبایل لازم نیست که نگران لباس و مکان عروسی باشید. وقتی که به لول 7 رسیدید همه ی وسایل عروسی را آماده کنید و ازدواج کنید! اما چگونه؟!

ادامه ی مطلب...