درباره سیمز ، کد ها ،ترفند ها و ...
صفحه اول

رمز های سیمز 4 برای ارتقا شغلی

 

ارتقا شغلی در سیمز4

ارتقا شغلی در سیمز 4 سیمز 4 بازی کار شغل رمز چیت

برای این که بتوانید از رمز ها استفاده کنید در مرحله ی اول CTRL+SHIFT+C را انجام دهید تا نوار بالای صفحه ظاهر شود سپس testingcheats true را قبل از هر کد دیگری وارد کنید تا بتوانید از کد های دیگر استفاده کنید.
اگر می خواهید که شغل سیمز خود را ارتقا دهید از این رمز ها استفاده کنید. اگر می خواهید که لوِل سیمز خود را در شغلی پایین بیاورید کافی است به جای promote از کلمه ی demote استفاده کنید.

careers.promote Activist ارتقا شغل سیاستمداری
(The Sims 4 City Living)

careers.promote Astronaut ارتقا شغل فضانوردی
careers.promote Athletic ارتقا شغل ورزشی
careers.promote Business ارتقا شغل مدیرت و سرمایه گذاری
careers.promote Criminal ارتقا شغل جنایت کاران

careers.promote careers_adult_Critic ارتقا شغل منتقدی و کارشناس
(The Sims 4 City Living)

careers.promote Culinary ارتقا شغل آشپز و کسانی که در بار نوشیدنی درست می کنند

careers.promote Detective ارتقا شغل کاراگاهی
(The Sims 4 Get to Work)

careers.promote Doctor ارتقا شغل دکتری
(The Sims 4 Get to Work)

careers.promote Entertainer ارتقا شغل موسیقی دان ها و کمدین ها

careers.promote Adult_Gardener ارتقا شغل باغبانان و گل فروشان
(The Sims 4 Seasons)

careers.promote Painter ارتقا شغل نقاش ها
careers.promote Scientist ارتقا شغل دانشمندان
(The Sims 4 Get to Work)

careers.promote SecretAgent ارتقا شغل ماموران مخفی
careers.promote SocialMedia ارتقا شغل رسانه ی گروهی
(The Sims 4 City Living)

careers.promote TechGuru ارتقا شغل کار آفرینان
careers.promote Writer ارتقا شغل نویسندگی
careers.add_career {careername} انتخاب یک شغل برای سیمز خودتان
careers.remove_career {careername} خارج شدن از شغل
Careers.retire {careername} خارج شدن از شغلتان و دریافت حقوق بازنشستگی در هر هفته